Centralne ogrzewanie (CO) - definicja

palniki na olej zużyty
We współczesnym rozumieniu jest to dostarczenie ciepła do elementów grzejnych zlokalizowanych w docelowych pomieszczeniach za pomocą gorącej wody.

Jednak zakres tego pojęcia jest szerszy ? jest to dystrybucja ciepła po budowli,palniki na olej zużyty .

Widok do druku:

palniki na olej zużyty