Czym jest CSS?

sklepy internetowe prestashop sklepy internetowe prestashop
Kaskadowe arkusze stylów (ang.

Cascading Style Sheets, w skrócie CSS) to język służący do opisu formy prezentacji (wyświetlania) stron WWW.

CSS został opracowany przez organizację W3C w 1996 r.

jako potomek języka DSSSL przeznaczony do używania w .